HEP-ek keresése
Tisztelt Érdeklődő!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. § (1) bekezdése értelmében minden települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet kétévente felül kell vizsgálnia. 2013. július 1-jét követően a települési önkormányzatok a hazai, uniós társfinanszírozású vagy egyéb forrásból finanszírozott pályázatokon akkor vehetnek részt, ha rendelkeznek hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP). A helyi esélyegyenlőségi programokat, az erre a feladatra kijelölt települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítették, képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét és felülvizsgálatát a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) által fenntartott esélyegyenlőségi mentorhálózat segíti (321/2011 Korm. rendelet).

Az esélyegyenlőségi mentorhálózat ingyenes képzési és mentorálási szolgáltatás nyújtásával látja el ez a feladatot.

A Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a települési önkormányzatok megküldik a Türr István Képző és Kutató Intézetnek az elfogadott helyi esélyegyenlőségi programjukat, amelyet a TKKI honlapján közzé tesz.

Itt az elkészült és/vagy felülvizsgált helyi esélyegyenlőségi programok között kereshet. Felhívjuk figyelmét, hogy a 2013-as évben elfogadott és az előírtaknak megfelelően, már felülvizsgált HEP-ek esetében a felülvizsgálat időpontja került az önkormányzati jóváhagyás dátumaként nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozott dokumentum láncban az eredeti, HEP elfogadásra vonatkozó határozat megtalálható.
Település adatai
Település neve:
Lakónépesség (fő):  
Régió:
Megye:
Járás: